Đôn hoa mai

  • Kích thước: 50,60,70,80cm…
  • Chất liệu: gỗ Hương