Đế kê khung ảnh

  • Màu sắc: nâu gụ
  • Chất liệu: gỗ Pơ mu