Đế tròn để bát hương

  • Kích thước: 10,12,14,16,17,18,20cm….
  • Chất liệu: gỗ Hương