Đế vuông kê bát hương, tượng

  • Kích thước: đa dạng
  • Chất liệu: gỗ Hương