Tranh vuông chữ Lộc

  • Kích thước: 55x55cm
  • Chất liệu: gỗ Hương đỏ