Tranh vuông chữ Thọ mạ vàng 55x55cm

  • Kích thước: 55x55cm
  • Chất liệu: gỗ Hương đỏ