Tranh Thuận buồm xuôi gió

  • Kích thước: 127x67cm
  • Chất liệu: gỗ Hương đỏ