Cặp bàn thờ + tủ cỗ gỗ gõ đỏ

  • Kích thước: 127x61x127cm
  • Màu sắc: cam đỏ
  • Chất liệu: gỗ Gõ đỏ