Cặp bàn thờ gỗ Gõ đỏ+ tủ cỗ

  • Kích thước: 175x81x127 cm
  • Màu sắc: cam đỏ
  • Chất liệu: gỗ Gõ đỏ