Bàn thờ treo gỗ gõ đỏ

  • Kích thước: 197x48cm
  • Chất liệu: gỗ gõ đỏ